VÅRE REFERANSER

Soleglad på Bryne

Vi er godt i gang med arbeidet på Soleglad på Bryne. Her skal vi blant annet laste ut 50.000 m3 masse.
IMG_4574
IMG_4236

Boligtomt på Klepp stasjon

Vi har fått i oppdrag i både riving og utgraving av flere boligtomter i Engelsvågen på Klepp stasjon.

Klepp gravlund

I sommer hadde vi en kjekk jobb på Klepp. Vi skiftet ut 29.000 m3 masse på Klepp gravlund.
Skjermbilde%202020-09-09%20kl_%2015_34_31
Borering-drone

Boreringen sør

Vi er i gang med arbeidet i Verdalen med Boreringen sør. Arbeider med støping av kulvert og tilstøtende natursteinsmurer er nå ferdigstilt. Vi har pukket, gruset og satt kantstein på hele strekket.

Feltutbygging på Hommersåk

Feltet Ho17 på Hommersåk består av 54 boliger. Vi har ansvar for prosjektering av VVA-anlegg, renovasjonsanlegg, lek- og grøntanlegg, kabelanlegg og tomteplaner.
Skjermbilde%202019-05-16%20kl_%2011_27_38
Kverneland%2019_2

Frøylandsparken

I Frøylandsparken har vi utført veg, vann og avløpsarbeid. Se film fra prosjektet.

Boligprosjekt på Hommersåk

Feltet på Hommersåk består av 9 eneboliger. Vi er nå i gang med prosjektering av VVA-anlegg, renovasjonsanlegg, lek- og grøntanlegg, kabelanlegg og tomteplaner.
Skjermbilde%202019-05-16%20kl_%2011_28_40
Boligblokk%20Malmheim

Boligblokk Malmheim

Vi har gravd ut til et leilighetsbygg i tre etasjer med underliggende parkeringskjeller.

Kunstgress på Voll

Vi har vært med i arbeidet med å legge kunstgress på banen på Voll
Voll%20il%20ferdig%20grasdekke
verdalen-web

Sporafjell, Verdalen

Boligfelt for Kruse Smith AS - se bilder og film.

Vegbelysning Fv. 44

På oppdrag av Roadworks Traftec har vi bidratt til en tryggere vei
rv44_3
rv44

Åsedalen

Mellemstrand AS ble engasjert av Jærentreprenør AS til å utføre grunnarbeid for boligblokker med underjordisk parkeringsanlegg.

Hauabakka Vest

Nytt boligfelt i Klepp, Hauabakka Vest, med om lag 70 boenheter.
mellemstrand27
mellemstrand23

Stangelandsforen B8

Stangelandsforen B8 er et boligfelt i Sandnes med 20 eneboligtomter.

Motland Sør

Nytt boligfelt i Hå med om lag 85 boenheter.
mellomstrand11
kleivane2%202014

Kleivane

Kleivane etappe 1 i Sandnes for 550 boliger. Dette er en del av Sandnes Øst-utbyggingen.

Trelasten Klepp

Trelasten Klepp består av både eneboliger, flermannsboliger og blokkleiligheter.
trelasten
Breivik

Breivik, Hommersåk

Boligfelt Breivik for Østerhus AS, se bilder og film.

Bybergveien 127, Byberg

Ny driftsbygning for Andreas Hana, se bilder og film.
Byberg
mellemstrand5

Andre prosjekter

Vi er til enhver tid engasjert i mange prosjekter. Her er noen eksempel: