VÅRE REFERANSER

Boreringen sør

Vi er i gang med arbeidet i Verdalen med Boreringen sør.
Borering-drone
Skjermbilde%202019-05-16%20kl_%2011_27_38

Feltutbygging på Hommersåk

Feltet Ho17 på Hommersåk består av 54 boliger.

Frøylandsparken

I Frøylandsparken har vi utført veg, vann og avløpsarbeid. Se film fra prosjektet.
Kverneland%2019_2
Skjermbilde%202019-05-16%20kl_%2011_28_40

Boligprosjekt på Hommersåk

Feltet på Hommersåk består av 9 eneboliger, og vi starter opp i sommer.

Boligblokk Malmheim

Vi har gravd ut til et leilighetsbygg i tre etasjer med underliggende parkeringskjeller.
Boligblokk%20Malmheim
Voll%20il%20ferdig%20grasdekke

Kunstgress på Voll

Vi har vært med i arbeidet med å legge kunstgress på banen på Voll

Sporafjell, Verdalen

Boligfelt for Kruse Smith AS - se bilder og film.
verdalen-web
rv44_3

Vegbelysning Fv. 44

På oppdrag av Roadworks Traftec har vi bidratt til en tryggere vei

Åsedalen

Mellemstrand AS ble engasjert av Jærentreprenør AS til å utføre grunnarbeid for boligblokker med underjordisk parkeringsanlegg.
rv44
mellemstrand27

Hauabakka Vest

Nytt boligfelt i Klepp, Hauabakka Vest, med om lag 70 boenheter.

Stangelandsforen B8

Stangelandsforen B8 er et boligfelt i Sandnes med 20 eneboligtomter.
mellemstrand23
mellomstrand11

Motland Sør

Nytt boligfelt i Hå med om lag 85 boenheter.

Kleivane

Kleivane etappe 1 i Sandnes for 550 boliger. Dette er en del av Sandnes Øst-utbyggingen.
kleivane2%202014
trelasten

Trelasten Klepp

Trelasten Klepp består av både eneboliger, flermannsboliger og blokkleiligheter.

Breivik, Hommersåk

Boligfelt Breivik for Østerhus AS, se bilder og film.
Breivik
Byberg

Bybergveien 127, Byberg

Ny driftsbygning for Andreas Hana, se bilder og film.

Andre prosjekter

Vi er til enhver tid engasjert i mange prosjekter. Her er noen eksempel:
mellemstrand5