VÅRE REFERANSER

Boreringen sør

Vi er i gang med arbeidet i Verdalen med Boreringen sør.
borering-web
kverneland-web

Frøylandsparken

I Frøylandsparken har vi utført veg, vann og avløpsarbeid. Se film fra prosjektet.

Sporafjell, Verdalen

Boligfelt for Kruse Smith AS.
verdalen-web
rv44_3

Vegbelysning Fv. 44

På oppdrag av Roadworks Traftec har vi bidratt til en tryggere vei

Åsedalen

Mellemstrand AS ble engasjert av Jærentreprenør AS til å utføre grunnarbeid for boligblokker med underjordisk parkeringsanlegg, og er ferdig med arbeidet til sommeren.
rv44
mellemstrand27

Hauabakka Vest

Nytt boligfelt i Klepp i Hauabakka Vest med om lag 70 boenheter. Arbeidet ble påbegynt 2009 og ferdigstilt høsten 2012.

Stangelandsforen B8

Stangelandsforen B8 er et boligfelt i Sandnes med 20 eneboligtomter. Oppstart våren 2012 og prosjektet ble ferdigstilt våren 2013.
mellemstrand23
DSC_3928

Kleppestemmen

Kleppestemmen er et av de mest attraktive nye boligområdene i vekstkommunen Klepp.

Motland Sør

Nytt boligfelt i Hå med om lag 85 boenheter. Arbeidet ble påbegynt 2011 og ferdigstilt sommeren 2012.
mellomstrand11
kleivane2%202014

Kleivane

Kleivane etappe 1 i Sandnes for 550 boliger. Dette er en del av Sandnes Øst-utbyggingen.

Trelasten Klepp

Trelasten Klepp består av både eneboliger, flermannsboliger og blokkleiligheter.
trelasten
Breivik

Breivik, Hommersåk

Boligfelt Breivik for Østerhus AS.

Bybergveien 127, Byberg

Ny driftsbygning for Andreas Hana.
Byberg
mellemstrand5

Andre prosjekter

Vi er til enhver tid engasjert i mange prosjekter. Her er noen eksempel: