borering-web

Boreringen sør

Vi er i gang med arbeidet i Verdalen med Boreringen sør.
Arbeidet med ny vei i Boreringen sør er godt i gang, og våren 2018 har vi jobbet med med utgraving, sprenging og ledningsnett frem til kulvert. Arbeider med støping av kulvert blir påbegynt før sommeren. Videre blir det utgraving og sprengning oppover traseen.

Flere referanser

Boreringen sør
Frøylandsparken
Sporafjell, Verdalen
Vegbelysning Fv. 44
Åsedalen
Hauabakka Vest
Stangelandsforen B8
Kleppestemmen
Motland Sør
Kleivane
Trelasten Klepp
Breivik, Hommersåk
Bybergveien 127, Byberg
Andre prosjekter
Boreringen red