mellemstrand_logo_50ar_2
mellemstrand_logo_50ar_2
Breivik

Breivik, Hommersåk

Boligfelt Breivik for Østerhus AS, se bilder og film.
Opparbeidelse av vei, vann og avløp samt grønt- og lekeområdene for boligfeltet, samt tomtearbeid. Feltet inneholder ca 50 boenheter. Oppstart april 2015 og ferdigstilt 2017.

Flere referanser

Soleglad på Bryne
Boligtomt på Klepp stasjon
Klepp gravlund
Boreringen sør
Feltutbygging på Hommersåk
Frøylandsparken
Boligprosjekt på Hommersåk
Boligblokk Malmheim
Kunstgress på Voll
Sporafjell, Verdalen
Vegbelysning Fv. 44
Åsedalen
Hauabakka Vest
Stangelandsforen B8
Motland Sør
Kleivane
Trelasten Klepp
Breivik, Hommersåk
Bybergveien 127, Byberg
Andre prosjekter