Breivik

Breivik, Hommersåk

Boligfelt Breivik for Østerhus AS.
Opparbeidelse av veg, vann og avløp samt grønt og lekeområdene for boligfeltet, samt tomtearbeid. Feltet inneholder ca 50 boenheter. Oppstart april 2015, ferdig 2017

Flere referanser

Boreringen sør
Frøylandsparken
Sporafjell, Verdalen
Vegbelysning Fv. 44
Åsedalen
Hauabakka Vest
Stangelandsforen B8
Kleppestemmen
Motland Sør
Kleivane
Trelasten Klepp
Breivik, Hommersåk
Bybergveien 127, Byberg
Andre prosjekter