mellemstrand_logo_50ar_2
mellemstrand_logo_50ar_2
Kverneland%2019_2

Frøylandsparken

I Frøylandsparken har vi utført veg, vann og avløpsarbeid. Se film fra prosjektet.
Arbeidet består av opparbeidelse av vei, vann- og avløpssystem (VVA). Oppdragsgiver: Frøyland Utbygging AS Verdi: Ca. 40 millioner Nå står overlevering av byggetrinn 2 for tur før sommeren 2019. Her er alt av vei, vann og avløp og lekeplasser ferdigstilt. Arbeid på tomtene er også godt i gang. Her har vi 29 påbegynte boenheter, hvor 2 av disse er ferdigstilt med tilhørende parkeringshus.
Fr%C3%B8yland%20VVA
Fr%C3%B8yland%20kabelarbeid

Flere referanser

Soleglad på Bryne
Boligtomt på Klepp stasjon
Klepp gravlund
Boreringen sør
Feltutbygging på Hommersåk
Frøylandsparken
Boligprosjekt på Hommersåk
Boligblokk Malmheim
Kunstgress på Voll
Sporafjell, Verdalen
Vegbelysning Fv. 44
Åsedalen
Hauabakka Vest
Stangelandsforen B8
Motland Sør
Kleivane
Trelasten Klepp
Breivik, Hommersåk
Bybergveien 127, Byberg
Andre prosjekter