mellemstrand27

Hauabakka Vest

Nytt boligfelt i Klepp i Hauabakka Vest med om lag 70 boenheter. Arbeidet ble påbegynt 2009 og ferdigstilt høsten 2012.
Arbeidet består i opparbeidelse av infrastruktur som veier og vann- og avløpssystem, håndtering av regnvann i egne fordrøyningsmagasin, grunnarbeid for 70 boenheter bestående av eneboliger, rekkehus og leilighetsblokker. Vi har også utført alt parkanlegget, og har tre års vedlikehold på uteområdet. Oppdragsgiver: Block Wathne

Flere referanser

Boreringen sør
Frøylandsparken
Sporafjell, Verdalen
Vegbelysning Fv. 44
Åsedalen
Hauabakka Vest
Stangelandsforen B8
Kleppestemmen
Motland Sør
Kleivane
Trelasten Klepp
Breivik, Hommersåk
Bybergveien 127, Byberg
Andre prosjekter