kleivane2%202014

Kleivane

Kleivane etappe 1 i Sandnes for 550 boliger. Dette er en del av Sandnes Øst-utbyggingen.
Opparbeidelsen av veier og grøntanlegg startet mai 2012. Arbeidet bestod i opparbeidelse av infrastruktur som vei, vann- og avløpssystem. Vi utførte også parkanlegget. Etappe 1 ble ferdigstilt høsten 2013. Arbeid med delfelt B6 og B8, ca 110 boenheter, ble ferdigstilt høsten 2014. I Kleivane-toppen med 22 boeneheter var vårt arbeid ferdig sommeren 2015. Oppdragsgiver: Sandnes Tomteselskap

Flere referanser

Soleglad på Bryne
Soleglad på Bryne
Boligtomt på Klepp stasjon
Boligtomt på Klepp stasjon
Klepp gravlund
Klepp gravlund
Boreringen sør
Boreringen sør
Feltutbygging på Hommersåk
Feltutbygging på Hommersåk
Frøylandsparken
Frøylandsparken
Boligprosjekt på Hommersåk
Boligprosjekt på Hommersåk
Boligblokk Malmheim
Boligblokk Malmheim
Kunstgress på Voll
Kunstgress på Voll
Sporafjell, Verdalen
Sporafjell, Verdalen
Vegbelysning Fv. 44
Vegbelysning Fv. 44
Åsedalen
Åsedalen
Hauabakka Vest
Hauabakka Vest
Stangelandsforen B8
Stangelandsforen B8
Motland Sør
Motland Sør
Kleivane
Kleivane
Trelasten Klepp
Trelasten Klepp
Breivik, Hommersåk
Breivik, Hommersåk
Bybergveien 127, Byberg
Bybergveien 127, Byberg
Andre prosjekter
Andre prosjekter