kleivane2%202014

Kleivane

Kleivane etappe 1 i Sandnes for 550 boliger. Dette er en del av Sandnes Øst-utbyggingen.
Opparbeidelsen av veier og grøntanlegg startet mai 2012. Arbeidet består i opparbeidelse av infrastruktur som veier og vann- og avløpssystem. Vi skal også utført alt parkanlegget. Etappe 1 ble ferdigstilt høsten 2013. Arbeid med delfelt B6 og B8, ca 110 boenheter, ble ferdigstilt høsten 2014. Nå arbeider vi med Kleivane-toppen. Her kommer 22 boeneheter, og vårt arbeid der ferdig sommeren 2015. Vi hadde også ansvar for avløpsgraft Brattebø, som ble ferdigstilt i i 2014. Arbeidet ble avsluttet i 2018. Oppdragsgiver: Sandnes Tomteselskap

Flere referanser

Boreringen sør
Frøylandsparken
Sporafjell, Verdalen
Vegbelysning Fv. 44
Åsedalen
Hauabakka Vest
Stangelandsforen B8
Kleppestemmen
Motland Sør
Kleivane
Trelasten Klepp
Breivik, Hommersåk
Bybergveien 127, Byberg
Andre prosjekter