mellomstrand11

Motland Sør

Nytt boligfelt i Hå med om lag 85 boenheter. Arbeidet ble påbegynt 2011 og ferdigstilt sommeren 2012.
Arbeidet består i opparbeidelse av infrastruktur som veier og vann- og avløpssystem og håndtering av regnvann i egne fordrøyningsmagasin. Vi har også utført alt arbeidet i parkanlegget.

Flere referanser

Boreringen sør
Frøylandsparken
Sporafjell, Verdalen
Vegbelysning Fv. 44
Åsedalen
Hauabakka Vest
Stangelandsforen B8
Kleppestemmen
Motland Sør
Kleivane
Trelasten Klepp
Breivik, Hommersåk
Bybergveien 127, Byberg
Andre prosjekter