verdalen-web

Sporafjell, Verdalen

Boligfelt for Kruse Smith AS.
Opparbeidelse av veg, vann og avløp samt grønt og lekeområdene for boligfeltet , samt tomtearbeid. Feltet inneholder ca 75 boenheter. Oppstart desember 2015, ferdig 2017

Flere referanser

Boreringen sør
Frøylandsparken
Sporafjell, Verdalen
Vegbelysning Fv. 44
Åsedalen
Hauabakka Vest
Stangelandsforen B8
Kleppestemmen
Motland Sør
Kleivane
Trelasten Klepp
Breivik, Hommersåk
Bybergveien 127, Byberg
Andre prosjekter
Mellemstrand_Verdalen