mellemstrand23

Stangelandsforen B8

Stangelandsforen B8 er et boligfelt i Sandnes med 20 eneboligtomter. Oppstart våren 2012 og prosjektet ble ferdigstilt våren 2013.
Arbeidet bestod i opparbeidelse av infrastruktur som veier og vann- og avløpssystem, grunnarbeid for eneboligene og opparbeidelse av parkanlegg. Oppdragsgiver: Reigstad

Flere referanser

Boreringen sør
Frøylandsparken
Sporafjell, Verdalen
Vegbelysning Fv. 44
Åsedalen
Hauabakka Vest
Stangelandsforen B8
Kleppestemmen
Motland Sør
Kleivane
Trelasten Klepp
Breivik, Hommersåk
Bybergveien 127, Byberg
Andre prosjekter