mellemstrand_logo_50ar_2
mellemstrand_logo_50ar_2
mellemstrand23

Stangelandsforen B8

Stangelandsforen B8 er et boligfelt i Sandnes med 20 eneboligtomter.
Arbeidet bestod i opparbeidelse av infrastruktur som vei, vann- og avløpssystem, grunnarbeid for eneboligene og opparbeidelse av parkanlegg. Oppstart våren 2012 og prosjektet ble ferdigstilt våren 2013. Oppdragsgiver: Reigstad

Flere referanser

Soleglad på Bryne
Boligtomt på Klepp stasjon
Klepp gravlund
Boreringen sør
Feltutbygging på Hommersåk
Frøylandsparken
Boligprosjekt på Hommersåk
Boligblokk Malmheim
Kunstgress på Voll
Sporafjell, Verdalen
Vegbelysning Fv. 44
Åsedalen
Hauabakka Vest
Stangelandsforen B8
Motland Sør
Kleivane
Trelasten Klepp
Breivik, Hommersåk
Bybergveien 127, Byberg
Andre prosjekter