trelasten

Trelasten Klepp

Trelasten Klepp består av både eneboliger, flermannsboliger og blokkleiligheter.
Oppstarten var i 2013, og prosjektet gjøres ferdig i løpet av 2015. Arbeidet består i opparbeidelse av infrastruktur som veier og vann- og avløpssystem. Vi skal også utført alt tomtearbeid og parkanlegget. Oppdragsgiver: Grude Bygg

Flere referanser

Boreringen sør
Frøylandsparken
Sporafjell, Verdalen
Vegbelysning Fv. 44
Åsedalen
Hauabakka Vest
Stangelandsforen B8
Kleppestemmen
Motland Sør
Kleivane
Trelasten Klepp
Breivik, Hommersåk
Bybergveien 127, Byberg
Andre prosjekter