mellemstrand_logo_50ar_2
mellemstrand_logo_50ar_2
Borering-drone

Boreringen sør

Vi er i gang med arbeidet i Verdalen med Boreringen sør. Arbeider med støping av kulvert og tilstøtende natursteinsmurer er nå ferdigstilt. Vi har pukket, gruset og satt kantstein på hele strekket.
Arbeider med støping av kulvert og tilstøtende natursteinsmurer er nå ferdigstilt. Vi har pukket, gruset og satt kantstein på hele strekket.
Boreringen%20S%C3%B8r%20Vei
Boreringen%20Grude%20OV%20gr%C3%B8ft4
Boreringen%20S%C3%B8r%20montering%20SF
Boreringen%20S%C3%B8r%20plantekasser

Flere referanser

Soleglad på Bryne
Boligtomt på Klepp stasjon
Klepp gravlund
Boreringen sør
Feltutbygging på Hommersåk
Frøylandsparken
Boligprosjekt på Hommersåk
Boligblokk Malmheim
Kunstgress på Voll
Sporafjell, Verdalen
Vegbelysning Fv. 44
Åsedalen
Hauabakka Vest
Stangelandsforen B8
Motland Sør
Kleivane
Trelasten Klepp
Breivik, Hommersåk
Bybergveien 127, Byberg
Andre prosjekter
Boreringen red