mellemstrand_logo_50ar_2
mellemstrand_logo_50ar_2
Byberg

Bybergveien 127, Byberg

Ny driftsbygning for Andreas Hana, se bilder og film.
Riving av gammel driftsbygning. Grunnarbeid for nytt fjos. Vann og avløpsgrøfter, samt løing av naturstein-murer.

Flere referanser

Soleglad på Bryne
Boligtomt på Klepp stasjon
Klepp gravlund
Boreringen sør
Feltutbygging på Hommersåk
Frøylandsparken
Boligprosjekt på Hommersåk
Boligblokk Malmheim
Kunstgress på Voll
Sporafjell, Verdalen
Vegbelysning Fv. 44
Åsedalen
Hauabakka Vest
Stangelandsforen B8
Motland Sør
Kleivane
Trelasten Klepp
Breivik, Hommersåk
Bybergveien 127, Byberg
Andre prosjekter