mellemstrand_logo_50ar_2
mellemstrand_logo_50ar_2
mellemstrand27

Hauabakka Vest

Nytt boligfelt i Klepp, Hauabakka Vest, med om lag 70 boenheter.
Arbeidet består i opparbeidelse av infrastruktur som vei, vann- og avløpssystem, håndtering av regnvann i egne fordrøyningsmagasin, grunnarbeid for 70 boenheter bestående av eneboliger, rekkehus og leilighetsblokker. Arbeidet ble påbegynt 2009 og ferdigstilt høsten 2012. Vi har også utført alt parkanlegg, og har tre års vedlikehold på uteområdet. Oppdragsgiver: Block Wathne
DSC_3928
DSC_3766

Flere referanser

Soleglad på Bryne
Boligtomt på Klepp stasjon
Klepp gravlund
Boreringen sør
Feltutbygging på Hommersåk
Frøylandsparken
Boligprosjekt på Hommersåk
Boligblokk Malmheim
Kunstgress på Voll
Sporafjell, Verdalen
Vegbelysning Fv. 44
Åsedalen
Hauabakka Vest
Stangelandsforen B8
Motland Sør
Kleivane
Trelasten Klepp
Breivik, Hommersåk
Bybergveien 127, Byberg
Andre prosjekter