mellemstrand_logo_50ar_2
mellemstrand_logo_50ar_2
kleivane2%202014

Kleivane

Kleivane etappe 1 i Sandnes for 550 boliger. Dette er en del av Sandnes Øst-utbyggingen.
Opparbeidelsen av veier og grøntanlegg startet mai 2012. Arbeidet bestod i opparbeidelse av infrastruktur som vei, vann- og avløpssystem. Vi utførte også parkanlegget. Etappe 1 ble ferdigstilt høsten 2013. Arbeid med delfelt B6 og B8, ca 110 boenheter, ble ferdigstilt høsten 2014. I Kleivane-toppen med 22 boeneheter var vårt arbeid ferdig sommeren 2015. Oppdragsgiver: Sandnes Tomteselskap

Flere referanser

Soleglad på Bryne
Boligtomt på Klepp stasjon
Klepp gravlund
Boreringen sør
Feltutbygging på Hommersåk
Frøylandsparken
Boligprosjekt på Hommersåk
Boligblokk Malmheim
Kunstgress på Voll
Sporafjell, Verdalen
Vegbelysning Fv. 44
Åsedalen
Hauabakka Vest
Stangelandsforen B8
Motland Sør
Kleivane
Trelasten Klepp
Breivik, Hommersåk
Bybergveien 127, Byberg
Andre prosjekter