mellemstrand_logo_50ar_2
mellemstrand_logo_50ar_2
Voll%20il%20ferdig%20grasdekke

Kunstgress på Voll

Vi har vært med i arbeidet med å legge kunstgress på banen på Voll
Våren 2019 fikk fotballbanen til Voll il kunstgress. Gratulerer - og takk for oppdraget!
Voll%20il%20ferdig%20grasdekke2
Voll%20il%20gr%C3%B8ft%20planering

Flere referanser

Soleglad på Bryne
Boligtomt på Klepp stasjon
Klepp gravlund
Boreringen sør
Feltutbygging på Hommersåk
Frøylandsparken
Boligprosjekt på Hommersåk
Boligblokk Malmheim
Kunstgress på Voll
Sporafjell, Verdalen
Vegbelysning Fv. 44
Åsedalen
Hauabakka Vest
Stangelandsforen B8
Motland Sør
Kleivane
Trelasten Klepp
Breivik, Hommersåk
Bybergveien 127, Byberg
Andre prosjekter