mellemstrand_logo_50ar_2
mellemstrand_logo_50ar_2
mellomstrand11

Motland Sør

Nytt boligfelt i Hå med om lag 85 boenheter.
Arbeidet består i opparbeidelse av infrastruktur som vei, vann- og avløpssystem og håndtering av regnvann i egne fordrøyningsmagasin. Vi har også utført alt arbeidet i parkanlegget. Arbeidet ble påbegynt 2011 og ferdigstilt sommeren 2012.

Flere referanser

Soleglad på Bryne
Boligtomt på Klepp stasjon
Klepp gravlund
Boreringen sør
Feltutbygging på Hommersåk
Frøylandsparken
Boligprosjekt på Hommersåk
Boligblokk Malmheim
Kunstgress på Voll
Sporafjell, Verdalen
Vegbelysning Fv. 44
Åsedalen
Hauabakka Vest
Stangelandsforen B8
Motland Sør
Kleivane
Trelasten Klepp
Breivik, Hommersåk
Bybergveien 127, Byberg
Andre prosjekter