mellemstrand_logo_50ar_2
mellemstrand_logo_50ar_2
verdalen-web

Sporafjell, Verdalen

Boligfelt for Kruse Smith AS - se bilder og film.
Opparbeidelse av veg, vann og avløp samt grønt og lekeområdene for boligfeltet. I tillegg har vi jobbet med tomtearbeid på feltet. Feltet inneholder ca 75 boenheter. Arbeidet startet opp desember 2015, og nå er det kun noe tomtearbeid som gjenstår i prosjektet.

Flere referanser

Soleglad på Bryne
Boligtomt på Klepp stasjon
Klepp gravlund
Boreringen sør
Feltutbygging på Hommersåk
Frøylandsparken
Boligprosjekt på Hommersåk
Boligblokk Malmheim
Kunstgress på Voll
Sporafjell, Verdalen
Vegbelysning Fv. 44
Åsedalen
Hauabakka Vest
Stangelandsforen B8
Motland Sør
Kleivane
Trelasten Klepp
Breivik, Hommersåk
Bybergveien 127, Byberg
Andre prosjekter
Mellemstrand_Verdalen