mellemstrand_logo_50ar_2
mellemstrand_logo_50ar_2
trelasten

Trelasten Klepp

Trelasten Klepp består av både eneboliger, flermannsboliger og blokkleiligheter.
Oppstarten var i 2013, og prosjektet ble ferdigstilt i 2015. Arbeidet bestod i opparbeidelse av infrastruktur som vei, vann- og avløpssystem. Vi har også utført alt tomtearbeid og parkanlegg. Oppdragsgiver: Grude Bygg

Flere referanser

Soleglad på Bryne
Boligtomt på Klepp stasjon
Klepp gravlund
Boreringen sør
Feltutbygging på Hommersåk
Frøylandsparken
Boligprosjekt på Hommersåk
Boligblokk Malmheim
Kunstgress på Voll
Sporafjell, Verdalen
Vegbelysning Fv. 44
Åsedalen
Hauabakka Vest
Stangelandsforen B8
Motland Sør
Kleivane
Trelasten Klepp
Breivik, Hommersåk
Bybergveien 127, Byberg
Andre prosjekter